...
Khi Tình Yêu Đã Mất

Thu Phương

1,078
...
Ba ke con nghe

Thu Phương - Bé Kim Ngọc

1,478
...
Phai Nhạt

Thu Phương

528
...
Rồi Như Đã Ngây Ngô

Thu Phương

392
...
Thôi Anh Hãy Về

Lam Trường - Thu Phương

3,260
...
To Love You More

Thu Phương

418
...
Yêu Nhau Ghét Nhau

Lam Trường - Thu Phương

1,425
...
Cùng Em Vui Đêm Nay

Thu Phương

1,185
...
Dòng Sông Lơ Đãng

Thu Phương

1,397
...
Sự Sống

Thu Phương

471
...
Bài hát đôi cho em

Thu Phương - Huy MC

512
...
Cơn Mưa Lao Xao

Thu Phương

1,211
...
Bông vạn thọ

Thu Phương

481
...
Chiều Xuân

Thu Phương

1,255