...
Không 2 Ngô Quang Vinh
...
Bơ Vơ Ngô Quang Vinh
...
Không 1 Ngô Quang Vinh
...
Cô Đơn Ngô Quang Vinh
...
Tình Khúc Chiều Mưa Ngô Quang Vinh
...
Buồn Ơi! Chào Mi Ngô Quang Vinh
...
Lưu Bút Ngày Xanh Ngô Quang Vinh
...
Vùng Lá Me Bay Ngô Quang Vinh
...
Biết Nói Gì Đây Ngô Quang Vinh
...
Duyên Phận Ngô Quang Vinh
...
Người Ngoài Phố Ngô Quang Vinh
...
Ai Khổ Vì Ai Ngô Quang Vinh
...
Nỗi Buồn Hoa Phượng Ngô Quang Vinh
...
Hoa Mười Giờ Ngô Quang Vinh
...
Cho Vừa Lòng Em Ngô Quang Vinh