...
...
Anh Là Người Ra Đi Khánh Phương
...
Bao Ngày Xa Em Khánh Phương
...
Chiếc Lá Cuối Cùng Khánh Phương
...
...
Con Đường Của Mưa Khánh Phương
...
...
Đôi Mắt Đò Ngang Khánh Phương
...
Đưa Em Về Kiên Giang Khánh Phương
...
Đợi Em Mãi Rồi Nhiều ca sĩ
...
Tôn Thờ Một Tình Yêu Bằng Cường - Khánh Phương
...
...
Giếng Quê Khánh Phương
...
Hạnh Phúc Là Gì Khánh Phương
...
Khúc Hát Tặng Em Khánh Phương