Hồ Quang Lộc

Yêu một mình Hồ Quang Lộc
Tuyết lạnh Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
Tôi vẫn nhớ Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Tình bơ vơ Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
Nối lại tình xưa Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Mùa xuân đầu tiên Hồ Quang Lộc - Thạch Kim Yến
Con đường mang tên em Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
Chiều Cuối Tuần Hồ Quang Lộc
Nhớ Quê Mẹ Hồ Quang Lộc
Mưa Nửa Đêm Hồ Quang Lộc