...
Vị Ngọt Đôi Môi Thanh Thảo - Quang Dũng
...
Cỏ Úa Thanh Thảo - Quang Dũng
...
Xin Lỗi Quang Dũng
...
...
Xuân Quê Tôi Quang Dũng - Bùi Anh Tuấn
...
Tiễn Em Tuấn Hưng - Thanh Thảo
...
Cô Gái Đê Điều Thanh Thảo
...
Gọi Mùa Xuân Về Thanh Thảo - Minh Đức
...
...
...
...
...
...
...