Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
LK Vầng Trán Suy Tư Đăng Nguyên
124
Sa Mưa Giông Đăng Nguyên
70
Đoạn Kết Chuyện Tình Lan Và Điệp Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
52
LK Cánh Thiệp Đầu Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
62
LK Khóc Thầm Đăng Nguyên
39
Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên
31
LK Mưa Trên Biển Vắng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
29
Đồi Thông Hai Mộ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
18
Ai Cho Tôi Tình Yêu Đăng Nguyên
18
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

01
Éo le cuộc tình

Dương Ngọc Thái

02
A Better Day

Lương Gia Huy

05
Chiếc Khăn Gió Ấm

Khánh Phương

06
Dằm Trong Tim

Lương Bích Hữu

07
Hai Ba Năm

Phạm Trưởng

08
Cầu Vồng Khuyết

Tuấn Hưng

09
Ngồi bên em

Phan Đinh Tùng

11
Chỉ yêu mình em

Châu Khải Phong

12
Trang giấy trắng

Phạm Trưởng

14