Thái Bảo
Anh Nghe Nhiều ca sĩ
Nắng Chiều Thái Bảo - NSƯT Đức Long
Mùa Hoa Cải Thái Bảo
Biển Chiều Thái Bảo
Mùa Xuân Thái Bảo
Mưa Rơi Thái Bảo
Tâm Hồn Thái Bảo
Sơn Nữ Ca Thái Bảo
Đêm Đông Thái Bảo
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10