Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan

Dân Nước Nam Đông Quân - Khưu Huy Vũ
Chuyện Sui Gia Khưu Huy Vũ - Phi Phi
Nói Với Người Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
Màu Xanh Kỷ Niệm Lê Sang - Dương Hồng Loan
Đoản Ca Xuân Khưu Huy Vũ
Thần Tài Đến Khưu Huy Vũ
Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Đoàn Minh - Dương Hồng Loan
Yêu Người Chung Vách Lê Sang - Dương Hồng Loan
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Dương Hồng Loan
Vùng Lá Me Bay Dương Hồng Loan
Út Điệu Dương Hồng Loan
Xuân Đẹp Làm Sao Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan