...
Mười năm tình cũ Dương Ngọc Thái
...
Nửa đêm ngoài phố Dương Ngọc Thái
...
Quảng Ngãi Ta Về Dương Ngọc Thái
...
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái
...
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh
...
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Bản Tình Cuối Dương Ngọc Thái - Lương Gia Huy
...
Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Dương Ngọc Thái
...
Kiếp Đam Mê Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Đập Vỡ Cây Đàn Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Đạo Làm Con Dương Ngọc Thái - Ngọc Sơn
...
Tủi Phận Dương Ngọc Thái
...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái