Ngọc Kiều Oanh - Vương Đại Thành
Ca Dao Tình Mẹ Ngọc Kiều Oanh
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Ngọc Kiều Oanh