...
Về Thăm Phú Giáo Quê Em Ngọc Kiều Oanh
...
Hồn Quê Trong Khúc Dân Ca Vương Đại Thành
...
...
Chiều Sân Ga Vương Đại Thành
...
Xin Thành Tâm Sám Hối Vương Đại Thành
...
Bình Dương Hương Sắc Dịu Dàng Lê Như - Vương Đại Thành
...
Người Tình Không Đến Vương Đại Thành
...
Thương Quá Việt Nam Vương Đại Thành
...
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Vương Đại Thành
...
Áo Mới Cà Mau Ngọc Kiều Oanh
...
Bội Bạc Ngọc Kiều Oanh
...
Đoản Xuân Ca Ngọc Kiều Oanh
...
Thương Lắm Mình Ơi Ngọc Kiều Oanh
...
Đường Về Hai Thôn Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Lạy Phật Quan Âm Ngọc Kiều Oanh