...
Thói Đời (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Được Tin Em Lấy Chồng (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Thương Quá Việt Nam Hương Ngọc Vân
...
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Hương Ngọc Vân
...
...
...
Nhật Ký Đời Tôi (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
...
...
Biển Tình (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Ngày Anh Đi (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
...
...
Hoa Tím Người Xưa Hương Ngọc Vân
...
Cô Thắm Về Làng Hương Ngọc Vân