...
Mùa Xuân Đó Có Em (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Câu Chuyện Đầu Năm (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
...
Anh Cho Em Mùa Xuân (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Ngày Xuân Thăm Nhau (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Đà Lạt Hoàng Hôn (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Thành Phố Mưa Bay (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Khóc Thầm (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Phận Tơ Tằm (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Lại Nhớ Người Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Con Đường Xưa Em Đi (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
...
Hoa Mười Giờ (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Tấm Ảnh Ngày Xưa Hương Ngọc Vân
...
Yêu Người Chung Vách Hương Ngọc Vân