...
Lại Nhớ Người Yêu Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Mãi Mãi Một Tình Yêu (Remix) Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
...
Xin Trả Cho Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Quê Em Mùa Nước Lũ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chuyện Hợp Tan Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chiều Sân Ga Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trăng Hờn Tủi Khưu Huy Vũ
...
Chim Sáo Ngày Xưa Khưu Huy Vũ
...
Thuở Ban Đầu Khưu Huy Vũ
...
Mèo Hoang Khưu Huy Vũ
...
Giã Từ Khưu Huy Vũ
...
Trên Nhịp Cầu Tre Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Điệu Buồn Phương Nam Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Liên Khúc Đám Cưới Quê Tôi Khưu Huy Vũ - Nhiều Ca Sĩ