Đình Dũng

Luyến Lưu Saka Trương Tuyền - Đình Dũng
Bán Duyên Đình Dũng
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

01
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

02
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

05
Lỡ Say Bye Là Bye

Changg - Lemese

06
09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10
Một Mình Có Buồn Không

Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng

11
Anh Từng Cố Gắng

Nhật Phong

12
Phải Chăng Em Đã Yêu?

RedT - Juky San

13
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

03
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

04
Một Mình Có Buồn Không

Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng

05
Anh Từng Cố Gắng

Nhật Phong

07
Tết Đong Đầy 3

Nhiều Ca Sĩ - MiA

10
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

11