Ngọc Sơn
Mưa Rừng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Đừng Như Thói Quen (Remix) Thanh Thảo - Ngọc Sơn
Tiền Nhiều ca sĩ
Dáng Đứng Bến Tre Remix Lương Gia Huy - Ngọc Sơn
Lạnh Trọn Đêm Mưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Giọt Lệ Đài Trang Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Dấu Chân Kỷ Niệm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10