...
Em Nơi Nào (Beat) Rapper Khói - Roy P
...
Nightmare Rapper Khói - Tyler D
...
...
Rapper Khói
...
Detour Nhiều ca sĩ
...
Sau Hôm Nay Rapper Khói
...
...
Ác Mộng Rapper Khói - Tyler D
...
Có Bao Giờ Nhiều ca sĩ
...
...
...
Thiên Đường Rapper Khói
...
Hoàng Hôn Rapper Khói - Black Apple
...
Tất Cả Của Anh Rapper Khói - Two
...
Là Bao Xa Rapper Khói - Black Apple