Văn Mai Hương - Tuimi
Martini Văn Mai Hương
A Red Flag Văn Mai Hương
Vườn Địa Đàng Văn Mai Hương
Nam Bán Cầu Văn Mai Hương
Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Có Lẽ Tempo G - Tuimi
Đợi Em Đấy Tempo G - Tuimi
Hoa Không Hương Văn Mai Hương - K-ICM
Một Ngàn Nỗi Đau Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền