Dang Nguyen - Quỳnh Kim
Lk Ai Khổ Vì Ai Đăng Nguyên - Quỳnh Kim
127
134
LK Ai Khổ Vì Ai Quỳnh Kim
73
LK Tình Ngăn Đôi Bờ Đăng Nguyên - Quỳnh Kim
156
Hoa Nở Về Đêm Lâm Minh Thảo - Dang Nguyen
156
Sương Lạnh Chiều Đông Hoàng Lê - Dang Nguyen
429
LK Số Nghèo (ft MC Tiến Vĩnh) Phước Lộc - Dang Nguyen
95
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

01
Éo le cuộc tình

Dương Ngọc Thái

02
A Better Day

Lương Gia Huy

05
Chiếc Khăn Gió Ấm

Khánh Phương

06
Dằm Trong Tim

Lương Bích Hữu

07
Hai Ba Năm

Phạm Trưởng

08
Cầu Vồng Khuyết

Tuấn Hưng

09
Ngồi bên em

Phan Đinh Tùng

11
Chỉ yêu mình em

Châu Khải Phong

12
Trang giấy trắng

Phạm Trưởng

14