...
Hồn Quê (Remix) Đinh Kiến Phong
...
...
Một Thời Đã Xa (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Cha Mẹ Tuổi Thơ Con (feat) Đinh Kiến Phong
...
Thì Thầm Mùa Xuân (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Em Qua Mặt Tôi (Remix) Đinh Kiến Phong
...
Phía Sau Hạnh Phúc. Đinh Kiến Phong
...
Em Yêu Ai Khác. Đinh Kiến Phong
...
Em Ơi Em Đừng Lo. Đinh Kiến Phong
...
...
...
Em Yêu Ai Khác Đinh Kiến Phong
...
Em Ơi Đừng Lo Đinh Kiến Phong
...
Kiếp Xóc Đĩa Remix Đinh Kiến Phong
...
Em Qua Mặt Tôi Remix Đinh Kiến Phong