Đào Phi Dương
Nửa Đêm Ngoài Phố Đào Phi Dương
LK Buồn, Ảo Ảnh Phương Thùy - Đào Phi Dương
Nếu Xuân Này Vắng Anh Hà My - Đào Phi Dương
Làm Quen Phi Thanh Vân - Đào Phi Dương
Chuyện Hẹn Hò Đào Phi Dương
Chuyện Một Người Đi Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
Mùa Đông Của Anh Đào Phi Dương
Tôi Đưa Em Về Đó Đào Phi Dương
Cánh Thiệp Đầu Xuân Ngọc Huệ - Đào Phi Dương
Chuyện Ba Mùa Mưa Kim Tiểu Long - Đào Phi Dương