...
Đôi Mắt Người Xưa Tuyết Vân Hà - Tuấn Quang
...
Hương Sầu Riêng Muộn Sơn Hạ - Tuyết Vân Hà
...
Hãy Xem Anh Là Bờ Vai (Remix) Huỳnh Nhật Đông
...
...
Đi Về Nơi Xa (Remix) Huỳnh Nhật Đông
...
Đổi Thay (Remix) Huỳnh Nhật Đông
...
Điều Vô Giá Huỳnh Nhật Đông
...
Bậu Ơi Tuyết Vân Hà
...
...
Cô Tư Bến Phà Tuyết Vân Hà
...
Đêm Tóc Rối Mai Quốc Huy - Tuyết Vân Hà
...
Đừng Nói Xa Nhau Tuyết Vân Hà - Vũ Duy
...
Không Bao Giờ Quên Anh Dương Ngọc Thái - Tuyết Vân Hà
...
Mình Ơi Tuyết Vân Hà
...
Nói Với Người Tình Mai Quốc Huy - Tuyết Vân Hà