...
Phải Duyên Hay Nợ Khánh Long - Minh Nguyệt
...
Ơn Nghĩa Sinh Thành Minh Nguyệt
...
...
Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ Mỹ Hương - Minh Nguyệt
...
Mục Liên Cứu Mẹ Minh Nguyệt
...
...
Mẹ Gò Công Minh Nguyệt
...
Lòng Mẹ Minh Nguyệt
...
...
Hẩm Hiu Một Mình Minh Nguyệt
...
Hai Mùa Noel Minh Nguyệt
...
Duyên Phận Minh Nguyệt
...
Đường Tình Đôi Ngả Tuấn Cường - Minh Nguyệt
...
...
Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Bích Phượng - Minh Nguyệt