...
Không Phải Tại Chúng Mình Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Cho Vừa Lòng Em Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Giết Người Anh Yêu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
...
Dạ Cổ Hoài Lang Lý Diệu Linh
...
...
...
Mưa qua phố vắng Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
...
Bội bạc Lý Diệu Linh - Đặng Trí Trung
...
Con đường mang tên em Lý Diệu Linh - Hoàng Vĩnh Nam
...
Sóc so bay Sóc Trăng Lý Diệu Linh
...
...
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Nàng yêu hoa tím Trường Sơn - Lý Diệu Linh
...
Tình nghèo có nhau Quốc Đại - Lý Diệu Linh