...
...
...
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
Người Tình Ơi Mơ Gì Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
...
Thiên Duyên Tiền Định Lê Như - Dũng Nhí
...
Mang Dâu Về Cho Mẹ Lê Như - Hoàng Sơn Giang
...
...
...
Cưới Em Ơi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Lỡ Yêu Xa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
10 Năm Chữ Tình Chữ Nghĩa Khưu Huy Vũ - Lê Như