Micae Lê Hùng

Rồi Từ Đó Micae Lê Hùng
Huế Của Riêng Em Micae Lê Hùng
Tình Thơ Lỡ Cạn Micae Lê Hùng
Tình Oán Than Micae Lê Hùng
Mộng Bước Em Về Micae Lê Hùng
O Huế Anh Yêu Micae Lê Hùng
Tình Đã Phôi Pha Micae Lê Hùng
Nếu Một Ngày Micae Lê Hùng
Xuân Bên Sông Micae Lê Hùng
Huế Mong Anh Về Micae Lê Hùng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10