Quang Vinh
Thà Rằng Chia Tay Quang Vinh - Phạm Quỳnh Anh
Căn Phòng Mưa Rơi Quang Vinh - Trung Quân
Và Cơn Mưa Tới Quang Vinh - Lynk Lee
Vì Một Người Quang Vinh - Yến Trang
Dù Đã Có Quang Vinh - Thảo Trang
Nếu Quang Vinh - Quốc Thiên
Khi Người Lớn Cô Đơn Quang Vinh - Ali Hoàng Dương
Âm thanh cũ Quang Vinh