Lưu Ánh Loan

Hai Lối Mộng Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Vết Son Trên Áo Lưu Ánh Loan
Mười Thương Chín Nhớ Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Lối Thu Xưa Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Nhật Ký Hai Đứa Mình Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Chiều Đồng Quê Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
01
Việt Nam ơi

Fm Band

03
Làm Gì Phải Hốt

Hoàng Thùy Linh - JustaTee

04
Về Đây Em Lo

Huỳnh Ái Vy

05
07
Tết Về Sớm Nhé

Phan Mạnh Quỳnh

08
Em Chào Tết

Bích Phương

09
Khúc Giao Mùa

Trung Quân - Bảo Anh

10
Từng yêu

Phan Duy Anh

11
Lily

Nhiều ca sĩ

12
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

13
Việt Nam ơi

Fm Band

01
02
05
Làm Gì Phải Hốt

Hoàng Thùy Linh - JustaTee

06
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

07
Tết Về Sớm Nhé

Phan Mạnh Quỳnh

08
Khúc Giao Mùa

Trung Quân - Bảo Anh

10
Từng yêu

Phan Duy Anh

11
Về Đây Em Lo

Huỳnh Ái Vy

12