...
Chiếc Lá Cuối Cùng Lê Anh Dũng
...
Hương Xưa Lê Anh Dũng
...
Anh Còn Yêu Em Lê Anh Dũng
...
...
Cô Hàng Cà Phê Lê Anh Dũng
...
Nắng Chiều Lê Anh Dũng
...
...
Cô Láng Giềng Lê Anh Dũng
...
Lớn Lên Cùng Mẹ Lê Anh Dũng
...
Một Thời Của Mẹ Lê Anh Dũng
...
Trong Mơ Gặp Mẹ Lê Anh Dũng
...
Mùa Xuân Của Mẹ Lê Anh Dũng
...
Chào Mẹ Lê Anh Dũng
...
...
Mùa Xuân Gọi Lê Anh Dũng