...
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nín Đi Em Khưu Huy Vũ
...
Lỗi Tại Ai Khưu Huy Vũ
...
Người Tình Ơi Mơ Gì Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Cưới Em Ơi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Lỡ Yêu Xa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
10 Năm Chữ Tình Chữ Nghĩa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Đêm Tâm Sự Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Sông Quê Hồng Phượng - Khánh Bình
...
Bỏ Quê Thùy Dương - Khánh Bình
...
Mộng Ước Đôi Ta Khánh Bình - Lý Thu Thảo
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy
...
...
Chuyện Đêm Mưa Khánh Bình
...
Lk Con Đường Xưa Em Đi Khánh Bình - Lý Thu Thảo