...
...
Đưa Em Đi Ưng Hoàng Phúc
...
...
...
Nhớ Em Thầm Gọi Tên Ưng Hoàng Phúc
...
Đâu Dễ Tìm Được Nhau Ưng Hoàng Phúc
...
Cô Đơn Một Vì Sao Ưng Hoàng Phúc
...
Thà Rằng Như Thế Ưng Hoàng Phúc
...
Vì Sao Trong Lòng Tôi Ưng Hoàng Phúc
...
...
Đời Cho Những Gì Ưng Hoàng Phúc
...
Ta Vẫn Còn Yêu Ưng Hoàng Phúc
...
...
...
Điều gì đến sẽ đến Ưng Hoàng Phúc - Phạm Quỳnh Anh