...
Tìm không ra lối Ưng Hoàng Phúc
...
Người sẽ đi tìm em Ưng Hoàng Phúc
...
...
Giờ anh hứa để làm gì Ưng Hoàng Phúc - H.a.t
...
Anh Sợ Ưng Hoàng Phúc
...
...
Mất Em - Remix Dance Ưng Hoàng Phúc
...
Mất Em - Pop RnB Ưng Hoàng Phúc
...
Em Không Còn Là Em Ưng Hoàng Phúc
...
Người Anh Đã Yêu Ưng Hoàng Phúc
...
...
...
LK Ai Khổ Vì Ai Ưng Hoàng Phúc - Lâm Chi Khanh
...
Cho Vừa Lòng Em Ưng Hoàng Phúc - Lâm Chi Khanh
...
Em Rẽ Trái Anh Rẽ Phải Ưng Hoàng Phúc