...
Yêu Đôi Khi Phải Dừng Lại (Beat) Nhật Tinh Anh - Nhật Kim Anh
...
...
Cho Nhau Lời Yêu Cuối Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
...
Đợi Em Về Bên Anh Nhật Tinh Anh
...
Mảnh Vỡ Tình Yêu Khánh Ngọc - Tuấn Hưng
...
Làm Sao Anh Quên Nhật Tinh Anh
...
Em là cả thế giới beat Tim - Nhật Tinh Anh
...
Giác quan thứ 6 Nhật Tinh Anh
...
...
Hy vọng Nhật Tinh Anh - Vương Khánh
...
...
Lời yêu Nhật Tinh Anh
...
Món quà cuối Nhật Tinh Anh
...
Mộng dưới hoa Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
...