...
Chuyện Một Người Đi Diễm Thùy - Khánh Bình
...
Cố Quên Con Đò Khánh Bình
...
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
...
Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình
...
Gõ Cửa Trái Tim Khánh Bình - Lý Thu Thảo
...
...
...
...
Ngày Đó Xa Rồi Khánh Bình
...
...
...
Tân Cổ Yêu Lầm Khánh Bình
...
...