...
Nhẫn Ước Màu Pence Thy Nhung - Khưu Huy Vũ
...
Tình Tri Kỷ Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Yêu Mãi Ngàn Năm (Remix) Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
...
Lại Nhớ Người Yêu Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Mãi Mãi Một Tình Yêu (Remix) Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
...
Xin Trả Cho Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Quê Em Mùa Nước Lũ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chuyện Hợp Tan Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chiều Sân Ga Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trăng Hờn Tủi Khưu Huy Vũ
...
Chim Sáo Ngày Xưa Khưu Huy Vũ
...
Thuở Ban Đầu Khưu Huy Vũ
...
Mèo Hoang Khưu Huy Vũ
...
Giã Từ Khưu Huy Vũ