...
...
Đính Ước (New Ver.) Phương Mỹ Chi - Trung Quang
...
Áo Hoa (New Ver.) Trung Quang
...
...
Đính Ước Phương Mỹ Chi - Trung Quang
...
Phượng Buồn Trung Quang
...
...
Lớn Lên Cùng Mẹ Trung Quang
...
Ngày Mai Em Đi Trung Quang
...
...
Gái Xuân Trung Quang
...
...
...
An Giang Quê Tôi Trung Quang
...