...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái
...
Lời Em Hứa Dương Ngọc Thái
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Dương Ngọc Thái
...
Gẫy Đôi Cung Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ
...
Đêm Tiễn Biệt Dương Ngọc Thái
...
Liên Khúc Cha Cha Cha Dương Ngọc Thái
...
Em Đi Trên Cỏ Non Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
...
Bồn Bồn Trắng Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Hương Sắc Miền Nam Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
...
Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái
...
Bồn Bồn Trắng Dương Ngọc Thái
...
Không Bao Giờ Quên Em Dương Ngọc Thái
...
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái
...
Cafe Miệt Vườn 2 Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu