Duy Khánh

Tình cha Duy Khánh
Giọt lệ đài trang Hồ Duy Minh - Duy Khánh
Thói đời Duy Trường - Duy Khánh
Đêm bơ vơ Duy Khánh - Thảo My
Nhớ nhau hoài Hồ Duy Minh - Duy Khánh
Hai lối mộng Duy Khánh - Chế Kha
Vợ Chồng Quê Duy Khánh - Trường Sơn
Tình Lúa Duyên Trăng Duy Khánh - Trường Sơn
Đường Về Hai Thôn Duy Khánh - Trường Sơn
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07