...
...
Đợi Em Về Bằng Cường - Thái Lan Viên
...
Mình Cưới Nhau Đi (Rap Ver.) Thái Lan Viên - Bích Phương Idol
...
...
...
...
Con Bướm Xuân (Remix) Thái Lan Viên
...
...
...
Có Một Sự Buồn Nhẹ (Remix) Bằng Cường - Thái Lan Viên
...
Kết Thúc Không Có Hậu (Remix) Thái Lan Viên - La Hoàng Phúc
...
Tui Nghèo (Beat) Thái Lan Viên
...
Đắng Lòng (Beat) Thái Lan Viên
...
...