...
Mẹ Ơi Con Sai Rồi Thái Lan Viên
...
Lừa Tình Nhau Thái Lan Viên
...
Tình Đơn Phương (Remix Ver. 2016) Thái Lan Viên - Sinti Quang Tùng
...
...
Đợi Em Về Bằng Cường - Thái Lan Viên
...
Mình Cưới Nhau Đi (Rap Ver.) Thái Lan Viên - Bích Phương Idol
...
...
...
...
Con Bướm Xuân (Remix) Thái Lan Viên
...
...
Có Một Sự Buồn Nhẹ (Remix) Bằng Cường - Thái Lan Viên
...
Kết Thúc Không Có Hậu (Remix) Thái Lan Viên - La Hoàng Phúc
...
Tui Nghèo (Beat) Thái Lan Viên
...
Đắng Lòng (Beat) Thái Lan Viên