...
Nhớ Mẹ Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Anh Về Miền Tây Dương Ngọc Thái
...
Qua Cầu Gió Bay Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Dương Ngọc Thái
...
Kiếp Đam Mê Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Đập Vỡ Cây Đàn Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Đạo Làm Con Dương Ngọc Thái - Ngọc Sơn
...
Tủi Phận Dương Ngọc Thái
...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái
...
Lời Em Hứa Dương Ngọc Thái
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Dương Ngọc Thái
...
Gẫy Đôi Cung Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ
...
Đêm Tiễn Biệt Dương Ngọc Thái