...
Em yêu tuyệt vời Dương Ngọc Thái
...
Về lại cội nguồn Dương Ngọc Thái
...
Lỡ Yêu Dương Ngọc Thái
...
Không Nhà Dương Ngọc Thái
...
Đôi Mắt Người Xưa Dương Ngọc Thái
...
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái
...
Được Mùa Được Giá Dương Ngọc Thái
...
Yêu một mình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
...
Mất Nhau Rồi Dương Ngọc Thái
...
LK : Vợ Tôi, Vợ Bỏ Dương Ngọc Thái
...
Chiếc Áo Bà Ba Dương Ngọc Thái
...
Xẻ Đôi Trái Tim Dương Ngọc Thái
...
Không Ai Không Có Lỗi Lầm Dương Ngọc Thái
...
Mẹ Và Quê Hương Dương Ngọc Thái
...
LK Mưa Bụi Dương Ngọc Thái