...
Cho Vừa Lòng Em Dương Ngọc Thái - Mai Lan
...
Con Đò Nghèo Dương Ngọc Thái
...
Hãy Quên Anh Dương Ngọc Thái
...
Bến Sông Chờ Dương Ngọc Thái
...
Tiễn Một Người Đi Dương Ngọc Thái
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
...
Yêu Một Mình Dương Ngọc Thái
...
Thương Em Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
...
Gái quê Dương Ngọc Thái
...
Nước mắt mẹ hiền Dương Ngọc Thái
...
Người Chồng Xa Xứ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Không đánh mà đau Dương Ngọc Thái
...
Tình Thắm Duyên Quê Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu