...
Đơn Côi Chiếc Bóng Dương Ngọc Thái
...
Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái
...
Bài Ca Đất Phương Nam Dương Ngọc Thái
...
Éo Le Cuộc Tình Beat Dương Ngọc Thái
...
Hỡi Cô Lái Đò (Remix) Dương Ngọc Thái
...
Tình Yêu Không Tranh Giành Dương Ngọc Thái - Tô Tài Năng
...
Tình Yêu Không Tranh Giành Dương Ngọc Thái
...
Giã Từ Dương Ngọc Thái
...
Yêu Thương Đánh Mất Dương Ngọc Thái
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Dương Ngọc Thái
...
Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái
...
Dòng Đời Dương Ngọc Thái
...
Nghèo Còn Mắc Cái Eo Dương Ngọc Thái
...
Sến Nhiều ca sĩ
...
Ông Xã Nhà Tui Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu