...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái
...
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Có Lẽ Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Em yêu tuyệt vời Dương Ngọc Thái
...
Về lại cội nguồn Dương Ngọc Thái
...
Lỡ Yêu Dương Ngọc Thái
...
Không Nhà Dương Ngọc Thái
...
Đôi Mắt Người Xưa Dương Ngọc Thái
...
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái
...
Được Mùa Được Giá Dương Ngọc Thái
...
Yêu một mình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
...
Mất Nhau Rồi Dương Ngọc Thái
...
LK : Vợ Tôi, Vợ Bỏ Dương Ngọc Thái
...
Chiếc Áo Bà Ba Dương Ngọc Thái