...
Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái
...
Mẹ Dương Ngọc Thái
...
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
...
Cho Vừa Lòng Em Dương Ngọc Thái
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái
...
Chuyện ngày thơ Dương Ngọc Thái
...
Tình Như Mây Khói Dương Ngọc Thái
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Say Dương Ngọc Thái
...
Tình Cờ Gặp Nhau Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Dậy Sóng Non Sông Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
...
Hoàng Tử Trong Mơ Remix Dương Ngọc Thái - Triệu Ái Vy
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái
...
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu