...
Xẻ Đôi Trái Tim Dương Ngọc Thái
...
Không Ai Không Có Lỗi Lầm Dương Ngọc Thái
...
Mẹ Và Quê Hương Dương Ngọc Thái
...
LK Mưa Bụi Dương Ngọc Thái
...
Đơn Côi Chiếc Bóng Dương Ngọc Thái
...
Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái
...
Bài Ca Đất Phương Nam Dương Ngọc Thái
...
Éo Le Cuộc Tình Beat Dương Ngọc Thái
...
Hỡi Cô Lái Đò (Remix) Dương Ngọc Thái
...
Tình Yêu Không Tranh Giành Dương Ngọc Thái - Tô Tài Năng
...
Tình Yêu Không Tranh Giành Dương Ngọc Thái
...
Giã Từ Dương Ngọc Thái
...
Yêu Thương Đánh Mất Dương Ngọc Thái
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Dương Ngọc Thái
...
Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái