...
Vì Tui Ế Nhiều ca sĩ
...
Hãy Chỉ Anh Cách Quên Em KaiSoul - Phúc Pin
...
Mưa Mùa Hạ Nhiều ca sĩ
...
Dày Vò KaiSoul - Quân Đao
...
Ngày Sét Đánh Nhiều ca sĩ
...
Hạnh Phúc Trở Lại KaiSoul - MaxT Bao Nam
...
Để Em Ra Đi Nhiều ca sĩ
...
Ngược Dòng KaiSoul - MaxT Bao Nam
...
...
Tỉnh tò KaiSoul - Sendoh
...
...
Đôi Khi 3 Nhiều ca sĩ
...
Tìm Hoài KaiSoul - MaxT Bao Nam
...
...