...
Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Như Đã Dấu Yêu Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Phận Gái Long Đong Tuyết Vân Hà
...
Ngày Buồn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Sầu lẻ bóng Tuyết Vân Hà
...
Chuyện đêm mưa Tuyết Vân Hà
...
Giọt Lệ Đài Trang Mai Quốc Huy - Lâm Chi Khanh
...
...
Mối Duyên Quê . Lâm Quang Long - Tuyết Vân Hà
...
Em đã làm gì sai Tuyết Vân Hà
...
Ký ức Hồ Quang Hiếu - Tuyết Vân Hà
...
Hai trái tim cộng lại Tống Gia Vỹ - Tuyết Vân Hà
...
...