Trần Thu Hà - Quốc Trung

Ra Ngõ Tụng Kinh Trần Thu Hà
Bình Yên Trần Thu Hà - Trần Hiếu
Lời Chưa Nói Trần Thu Hà
Dệt Tầm Gai Trần Thu Hà
Mở Mắt (Awaken) Trần Thu Hà
Solo Trần Thu Hà
Hoan Ca (Joys) Trần Thu Hà
Mặt Nạ (Mask) Trần Thu Hà
Đêm (Nyx) Trần Thu Hà
Thăng Hoa (Sublime) Trần Thu Hà
Đế Vương

Đình Dũng

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06