Cao Hoàng Nghi
Đò Xưa Quay Về Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên
Con Đò Lỡ Hẹn Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên
Chiều Bên Đồi Sim Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên
Xuân Xa Quê Cao Hoàng Nghi
Mùa Xuân Đó Có Em Cao Hoàng Nghi
Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Hai Lối Mộng Cao Hoàng Nghi
Tâm Sự Ngày Xuân Cao Hoàng Nghi
Xuân họp mặt Cao Hoàng Nghi
Lỡ Chuyến Đò Duyên Ngọc Thu - Cao Hoàng Nghi
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Cao Hoàng Nghi - Thúy Hằng Hana