Đào Phi Dương

Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Cho Vừa Lòng Em Đào Phi Dương
Chị Hai Đào Phi Dương - Trang Thảo
Ba Thằng Bạn Nhiều ca sĩ
Phố Vắng Em Rồi Đào Phi Dương
Những Đồi Hoa Sim Đào Phi Dương
Trở Lại Bạc Liêu Dương Đình Trí - Đào Phi Dương
Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
LK Trách Người Trong Mộng Thùy Trang - Đào Phi Dương