Hoàng Thùy Linh - Đức Phúc - Hương Tràm
Đong Tình Hương Tràm
Em Sẽ Nhớ Mãi Hương Tràm
Đi Để Trở Về 5 Tiên Cookie - Hương Tràm
Ai Đằng Sau Lưng Em Trịnh Thăng Bình - Hương Tràm
Papa (Remix) Hương Tràm
Angel Hương Tràm