Hoàng Thùy Linh - Đức Phúc - Hương Tràm
Hello Hương Tràm
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
Làm Gì Phải Hốt Hoàng Thùy Linh - JustaTee
Fall In Love Hoàng Thùy Linh - Kimmese
Viết Tiếp Ước Mơ Hương Tràm - Bé Như Ngọc
Cứ Yêu Đi Đức Phúc - Hòa Minzy
Năm ấy Đức Phúc
Đêm Cô Đơn The Men - Hương Tràm
Lời Hứa The Men - Hương Tràm
I'm Gonna Break Hoàng Thùy Linh
Bánh Trôi Nước. Hoàng Thùy Linh